Rzeczoznawcy NOT

Nasi doświadczeni rzeczoznawcy wykonują wyceny majątku o różnym charakterze i wszelkich jego składników. Mogą być one wykorzystywane m.in. do celów przekształceń własnościowych, odpisu amortyzacyjnego czy uzyskania kredytu.

Nasze usługi obejmują wyceny wszystkich rodzajów maszyn i urządzeń, w tym:

 • maszyn do obróbki metali,
 • maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mięsnego, chemicznego, papierniczego,
 • maszyn i urządzeń budowlanych,
 • środków transportu,
 • sprzętu medycznego i stomatologicznego,
 • wyceny całych przedsiębiorstw, spółek i innych podmiotów gospodarczych,
 • wyceny wartości poszczególnych składników majątkowych,
 • wyceny wartości intelektualnych i prawnych,
 • wyceny patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, technologii, dokumentacji technicznej i technologicznej,
 • linie technologiczne,
 • środki trwałe,
 • wyposażenie firm,
 • pojazdy.