Rzeczoznawcy NOT

Nasi doświadczeni rzeczoznawcy wykonują wyceny majątku o różnym charakterze i wszelkich jego składników. Mogą być one wykorzystywane m.in. do celów przekształceń własnościowych, odpisu amortyzacyjnego czy uzyskania kredytu.

Nasze usługi obejmują:

 • wyceny nieruchomości gruntowych i zabudowanych, lokali oraz obiektów budowlanych obiektów małej architektury i wszelkiego rodzaju budowli i instalacji,
 • wyceny wszystkich rodzajów maszyn i urządzeń, w tym:
  - maszyn do obróbki metali,
  - maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
  - maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mięsnego, chemicznego, papierniczego,
  - maszyn i urządzeń budowlanych,
  - środków transportu,
  - sprzętu medycznego i stomatologicznego,
  - wyceny całych przedsiębiorstw, spółek i innych podmiotów gospodarczych,
  - wyceny wartości poszczególnych składników majątkowych,
  - wyceny wartości intelektualnych i prawnych,
  - wyceny patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, technologii, dokumentacji technicznej i technologicznej.