Image

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kielcach prowadzi swoją działalność w regionie od 1949 roku. Jest terenową jednostką organizacyjną Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z siedzibą w Warszawie. Od 1999 roku posiada osobowość prawną i wpisana jest do ewidencji stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców.

Szkolenia i egzaminy

EEG Gr. I, II, III

(elektryczne, energetyczne i gazowe)

egzaminy w każdy czwartek od godz. 15.30

SZKOLENIA Z PRZYGOTOWANIEM DO EGZAMINU EEG

na uprawnienia w grupie 1, 2 i 3 na stanowisku Eksploatacji i Dozoru.

Egzaminy na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe

Image

Usługi rzeczoznawców

Wynajem sali szkoleniowej

Virtual Meeting System

Image
Image
Image