NOT Kielce

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Kielcach

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOTw Kielcach prowadzi swoją działalność w regionie od 1949 roku. Jest terenową jednostką organizacyjną Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z siedzibą w Warszawie. Od 1999 roku posiada osobowość prawną i wpisana jest do ewidencji stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców.