Naczelna Organizacja Techniczna
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Rada w Kielcach

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kielcach prowadzi swoją działalność w regionie od 1949 roku. Jest terenową jednostką organizacyjną Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z siedzibą w Warszawie. Od 1999 roku posiada osobowość prawną i wpisana jest do ewidencji stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców.

Usługi rzeczoznawców

VMS

Wynajem sali szkoleniowej

Szkolenia i egzaminy na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe

Olimpiady i konkursy

Image
Image