Egzaminy na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe

KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 736

W kwietniu 2023 r. została powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy NOT FSNT Radzie w Kielcach Komisja Kwalifikacyjna nr 736 nadająca świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z  zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 (Dziennik Ustaw poz. 139) w grupach 1, 2 i 3 w następujących punktach:

 • w Grupie 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
  1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
  2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
  3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
  6) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
  9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt . 1,2,3,6,9,11;
 • w Grupie 2. Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
  1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  4) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;
  10) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
  14) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
  21) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1,4,10 i 14;
 • w Grupie 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
  4) sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
  5) sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
  6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
  8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
  10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 4,5,6,7,8 i 10;

Prowadzimy szkolenia zawodowe i egzaminy kwalifikacyjne dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych:

 • uprawnienia elektryczne – Grupa 1 - Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • uprawnienia cieplne – Grupa 2 - Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
 • uprawnienia gazowe – Grupa 3 - Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i magazynowania oraz zużywające paliwa gazowe.

Kontakt: 517 875 094, 41 344 90 61
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta bankowego, na który należy dokonywać wpłat za egzamin w kwocie 424,20 zł:
ING BŚ S.A. nr 88 1050 1416 1000 0090 3180 1500

Opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników. Cena egzaminu od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku wynosi 424,20 zł, a od 1.07.2024 do 31.12.2024 roku będzie wynosić 430zł.

Image
Terminy egzaminów: Grupa I (E1, D1) | Grupa II (E2, D2) | Grupa III (E3, D3)

Egzaminy przeprowadzane są w każdy czwartek od godz. 15.30 oraz bezpośrednio po szkoleniach. Dla firm terminy i miejsce egzaminu - do uzgodnienia (egzamin możemy przeprowadzić we wskazanym przez Klienta miejscu).

Najbliższe terminy egzaminów:

11.04.2024 r. - czwartek, w godz. 15.30-17
18.04.2024 r. - czwartek, w godz. 15.30-17
25.04.2024 r. - czwartek, w godz. 15.30-17

09.05.2024 r. - czwartek, w godz. 15.30-17
16.05.2024 r. - czwartek, w godz. 15.30-17
23.05.2024 r. - czwartek, w godz. 15.30-17
30.05.2024 r. - czwartek, w godz. 15.30-17

06.06.2024 r. - czwartek, w godz. 15.30-17
13.06.2024 r. - czwartek, w godz. 15.30-17
20.06.2024 r. - czwartek, w godz. 15.30-17
27.06.2024 r. - czwartek, w godz. 15.30-17

Telefoniczna rezerwacja konkretnej godziny na egzamin: 517 875 094; 41 344 90 61.

WAŻNE

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przed egzaminem konieczne jest udokumentowanie posiadanej wiedzy w zakresie składanego egzaminu.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wykształcenia i/lub doświadczenia kierunkowego są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 5. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 6. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 7. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci. Obowiązujący druk zaświadczenia dostępny jest do pobrania tutaj >
 8. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.
Jak zapisać się na egzamin

I. Bezpośrednio przed egzaminem

Pamiętaj o zabraniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, jednego z dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia i/lub doświadczenia kierunkowego (patrz powyżej) oraz potwierdzenia opłacenia egzaminu.

II. Korzystając z formularzy zamieszczonych na naszej stronie

 1. Pobierz i wydrukuj (ważne: prosimy o wydruk dwustronny) odpowiedni formularz wniosku o sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych (formularze znajdziesz poniżej). Po wypełnieniu formularz należy odesłać w postaci elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z wersji elektronicznych prosimy o kontakt telefoniczy tel. 517 875 094 lub zapraszamy do naszej siedziby w Kielcach, ul. Sienkiewicza 48/50 (budynek NOT), 3 piętro, pok. 303 (dni robocze w godz. 7.30-15), gdzie można bezpośrednio i szybko załatwić wszystkie formalności związane z egzaminem.
 2. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej w celu potwierdzenia terminu egzaminu oraz sposobu jego przeprowadzenia (w siedzibie NOT Kielce lub zdalnie).
 3. Jeśli zdecydujesz się na egzamin w wersji zdalnej, na podany w procesie rejestracji email otrzymasz instrukcję jak krok po kroku przygotować Twój komputer do przeprowadzenia egzaminu. Cały proces jest bardzo prosty, jednak w przypadku kłopotów zapewniamy wsparcie techniczne (telefoniczne i zdalne).

Opłatę za egzamin w kwocie 424,20 zł nalezy uiścić przed egzaminem na rachunek ING Bank Śląski 88 1050 1416 1000 0090 3180 1500. W tytule prosimy wpisać "Opłata za egzamin kwalifikacyjny, Twoje imię i nazwisko". Potwierdzenie wpłaty prosimy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników. Cena egzaminu od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku wynosi 424,20 zł, a od 1.07.2024 do 31.12.2024 roku będzie wynosić 430zł.

Wymagania

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych powinny wykazać się na egzaminie wiedzą w zakresie:

Na stanowisku DOZORU

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.

Na stanowisku EKSPLOATACJI

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
Wnioski online
WNIOSEK O SPRAWDZANIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH D1
Nieprawidłowe dane

I. Dane osobowe

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

II. Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień

GRUPA 1.  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
Nieprawidłowe dane
Zakres wnioskowanych uprawnień kwalifikacyjnych na zajmowanym stanowisku:  DOZORU
Nieprawidłowe dane

III. Wnioskuję o wydanie uprawnień kwalifikacyjnych z terminem ich ważności do:

Nieprawidłowe dane

bezterminowo - dotyczy osób zajmujących się dozorem sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych, świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców dużych (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),

z terminem ważności 5 lat - dotyczy osób zajmujących się dozorem sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych, świadczących usługi na rzecz konsumentów (w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny) oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Wyjaśnienie :

- Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

- Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych :

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro.

- Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych :

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 10 milionów euro.

- Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych :

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 43 milionów euro.

- Za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych przekroczył limity definiujące przedsiębiorcę średniego.

Wnioski do pobrania (pdf)
Image

Wniosek D1

Image

Wniosek D2

Image

Wniosek D3

Image

Wniosek E1

Image

Wniosek E2

Image

Wniosek E3