NOT FSNT Rada w Kielcach informuje, że na mocy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Rady Federacji SNT NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy, funkcjonuje powołana od dnia 10 grudnia 2020 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisja Kwalifikacyjna dla wszystkich grup urządzeń, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą wykładowców z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, prowadzących szkolenia przygotowujące do egzaminów na uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe.

Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza EGZAMINY KWALIFIKACYJNE NA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE, ENERGETYCZNE I GAZOWE oraz SZKOLENIA zakończone EGZAMINAMI.

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Kielcach zarejestrowana jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.26/00010/2022.