piątek, 14 wrzesień 2018 10:13

„MŁODY INNOWATOR” - edycja 2018/2019

Tradycyjnie we wrześniu rozpoczniemy XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator”.

wtorek, 12 czerwiec 2018 21:13

MŁODZI INNOWATORZY 2018

Na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w jego siedzibie przy Al. Szucha w Warszawie odbyła się 12 czerwca Gala podsumowująca XI edycję Konkursu „Młody Innowator”. Minister Edukacji Narodowej sprawuje Patronat nad Konkursem.

Konkurs jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Towarzystwo Kultury Technicznej pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Jego celem jest inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej.

wtorek, 12 czerwiec 2018 16:32

JAK ZAGOSPODAROWAĆ ODPADY ?

Wyjątkowo aktualna była tematyka XV Forum Inżynierskiego, które pod hasłem „Technika w recyklingu” odbyło się 5 czerwca br. podczas targów Innowacje – Technologia – Maszyny w Poznaniu.

Tegoroczne Forum odbyło się po raz 15, zgodnie z Uchwałą XXIII Kongresu Techników Polskich z 2002 r. Celem XV Forum było pokazanie praktycznych działań w zagospodarowaniu odpadów w polskiej gospodarce. Podczas trzech sesji panelowych zostały zaprezentowane innowacyjne technologie recyklingu, pozwalające na efektywne odzyskiwanie surowców i materiałów do ponownego ich wykorzystania, a także skuteczna współpraca polskich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi w tej dziedzinie. Zostały także przedstawione nowe wyzwania dla polskiej gospodarki i nauki, wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz dyrektyw Unii Europejskiej.

Uroczystym podsumowaniem w Warszawskim Domu Technika NOT zakończyła 44 edycja rozgrywanej w roku szkolnym 2017/2018 organizowanej przez FSNT-NOT na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Olimpiady Wiedzy Technicznej. 30 laureatów wyłonionych spośród pond 7,5 tys. uczniów, którzy jesienią ubr. wzięli udział w zawodach szkolnych otrzymało nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nagrody otrzymali także ich opiekunowie.

wtorek, 12 czerwiec 2018 16:07

PUCHARY TECHNICUSA WRĘCZONE

„Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy”, której autorem jest Jan Maciej Chmielewski, wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej otrzymała Puchar NOT za najlepszą książkę szerząca wiedzę techniczną, a „BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study” autorstwa Dariusza Kaszni, Jacka Magiery i Pawła Wierzowieckiego, wydany przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. - Puchar NOT za najlepszy poradnik techniczny w konkursie TECHNICUS 2018.

wtorek, 12 czerwiec 2018 15:58

SPOTKANIE PRZED XXVI KTP I IV ŚZIP

Ruszają przygotowania do XXVI Kongresu Techników Polskich i IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich.

27 kwietnia 2018 r., w dzień po inauguracji w FSNT-NOT obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu Technika NOT miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Komitetu Programowego XXVI Kongresu Techników Polskich (KTP) IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (ŚZIP) – wydarzenia, które odbędzie się w Krakowie, w dniach 13 - 15 czerwca 2019 roku.