Skontaktuj się z nami

NOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Kielcach

NOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Rada w Kielcach

25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50
Tel.: 41 344 90 61, 41 344 90 62
Fax: 41 344 90 61
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy nr KRS: 0000238597
NIP 959 09 26 185; REGON 290920537
Alior Bank S.A. 07 2490 0005 0000 4530 4076 0811
Punkt ksero czynny jest w godzinach 9-18. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr tel. 880 054 261