Skontaktuj się z nami

NOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Kielcach

NOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Rada w Kielcach

25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50
tel./fax: 41 344 90 61
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy nr KRS: 0000238597
NIP 959 09 26 185; REGON 290920537

ING BS S.A. 88 1050 1416 1000 0090 3180 1500

KSERO NOT - tel. 880 054 261
Punkt ksero czynny jest w godzinach 9-18.