50 Olimpiada Wiedzy Technicznej

Image

50 OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT – NOT) jest od 50 lat organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej. Olimpiada ta jest organizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

We wrześniu 2019 r. wprowadzono zmiany w kształceniu zawodowym, które spowodowały konieczność zmian w zasadach organizacyjnych niektórych turniejów i olimpiad tematycznych. Od roku szkolnego 2022/2023 turnieje i olimpiady tematyczne są organizowane w nowych dziedzinach wpisujących się w 32 branże.  Jednocześnie MEiN wprowadziło zasadę, że jeden turniej tematyczny lub jedna olimpiada tematyczna mogą być organizowane w zakresie tylko jednej dziedziny.

Spowodowało to konieczność zmiany zakresu merytorycznego Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz jej nazwy. Od roku szkolnego 2023/2024 nazywa się: OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ – INŻYNIERIA W ELEKTRYCE (skrót: OWT – IWE). Olimpiada nie będzie już podzielona na grupy tematyczne.

Brak OWT – IWE w obecnym (aktualizacja w trakcie) wykazie na rok szkolny 2023/2024 jest spowodowany koniecznymi zmianami, jakich musieliśmy dokonać w regulaminie i organizacji naszej Olimpiady, dostosowując ją do nowych zasad. Zmiany te już zostały zaakceptowane przez MEiN, co potwierdza także uwzględnienie OWT-IWE w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2024/2025.

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej - Inżynieria w Elektroenergetyce jest:

 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
 • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
 • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
 • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadpodstawowych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.


Program merytoryczny Olimpiady OWT-IWE będzie obejmował następujące zagadnienia:


Zakres merytoryczny pytań testowych i zadań w zawodach I stopnia będzie dotyczył zagadnień:

 • historii techniki,
 • statyki konstrukcji,
 • kinematyki ruchu bryły sztywnej,
 • termodynamiki,
 • praw fizyki i dla cieczy oraz budowy materii,
 • rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi,
 • wytwarzania, przesyłania i magazynowania energii elektrycznej,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • obliczania parametrów elektrycznych w zakresie podstawowych elementów i układów elektronicznych,
 • informatyki,
 • przekształcania sygnałów i systemów cyfrowych.

Zakres merytoryczny zadań i problemu technicznego w zawodach II i III stopnia będzie dotyczył:

 • obliczeń pracy i energii mechanicznej,
 • warunków równowagi sił oraz ich momentów dla prętów, belek i kratownic,
 • interpretacji i stosowania podstawowych pojęć, zasad i praw statyki,
 • interpretacji i stosowania zasad i praw kinematyki i dynamiki do analizy ruchu postępowego i obrotowego, prostego i złożonego,
 • obliczeń prostych układów termodynamicznych w tym obliczeń przepływu ciepła w budynkach i ich elementach oraz procesów konwersji i magazynowania energii,
 • analizy i interpretacji podstawowych zjawisk w obwodach prądu stałego i przemiennego z uwzględnieniem stanów nieustalonych,
 • obliczeń prostych maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • obliczeń w zakresie przesyłania , przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej,
 • obliczeń podstawowych parametrów układów elektronicznych, energoelektronicznych i zastosowania analogowych  układów scalonych,
 • zastosowania arytmetyki cyfrowej i podstawowych praw algebry logiki oraz projektowania prostych układów cyfrowych.

W sprawach szczegółowych związanych z Olimpiadą prosimy o kontakt z Koordynatorem OWT-IWE Anną Kowalską, tel. 785 870 469 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminarz:

II etap OWT: 4 stycznia 2024 r., godz. 9 - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

 

 Do pobrania:

icon pdf Regulamin 50 edycji OWT 2023 2024
icon pdf Terminarz Olimpiad Tematycznych 2023 2024
icon pdf Aktualizacja Komunikatu MEN w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych

 

Kontakt:

Sekretarz Świętokrzyskiego Komitetu Okręgowego OWT w Kielcach
Małgorzata Kopacz
tel. 517 875 094
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
owt.enot.pl