Rzeczoznawcy Kielce

Wykorzystując doświadczonych rzeczoznawców dokonujemy profesjonalnych wycen majątku o różnym charakterze i wszelkich jego składników. Mogą być one wykorzystywane m.in. do celów przekształceń własnościowych, odpisu amortyzacyjnego i uzyskania kredytu. 

Nasze usługi dotyczące tej materii obejmują:

  • wyceny nieruchomości gruntowych i zabudowanych, lokali oraz obiektów budowlanych obiektów małej architektury i wszelkiego rodzaju budowli i instalacji,
  • wyceny wszystkich rodzajów maszyn i urządzeń, w tym:
    - maszyn do obróbki metali,
    - maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
    - maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mięsnego, chemicznego, papierniczego,
    - maszyn i urządzeń budowlanych,
    - środków transportu,
    - sprzętu medycznego i stomatologicznego,
    - wyceny całych przedsiębiorstw, spółek i innych podmiotów gospodarczych,
    - wyceny wartości poszczególnych składników majątkowych,
    - wyceny wartości intelektualnych i prawnych,
    - wyceny patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, technologii, dokumentacji technicznej i technologicznej.