Personel medyczny podczas wykonywania obowiązków zawodowych coraz częściej spotyka się ze specyficznymi zachowaniami ze strony pacjenta lub członków jego rodziny, często są to agresja i konfliktowe sytuacje. Jakie zachowanie w kontaktach interpersonalnych powinni stosować lekarze oraz inni pracownicy? Na to i wiele innych pytań uzyskają Państwo informację na biorąc udział w naszym szkoleniu.

  • Wymogi względem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych.
  • Nowe uprawnienia kontrolne GIODO oraz nowy status ABI (administratora bezpieczeństwa informacji).


Powyższe zagadnienia szczegółowo wyjaśnia organizowane przez nas praktyczne szkolenie warsztatowe. Sprostowane też będą liczne mity, jakie narastają wokół zmieniających się przepisów. Zmieniła się ustawa o ochronie danych osobowych. Ewaluuje ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Warto w tym wszystkim wiedzieć na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, co jest ważne, a co ważniejsze, jak się odpowiednio przygotować na nadchodzące zmiany i jak zadbać o aktualny stan ochrony danych zgodny z obowiązującymi przepisami. Zapraszamy na praktyczne w tym względzie szkolenie.