Miło nam poinformować, że Ośrodek Doskonalenia Kadr Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT (na mocy podpisanej umowy o współpracy z NOT FSNT Radą w Kielcach), zarejestrowany w Biurze Edukacji m.st. Warszawy pod nr 983 K (Zaświadczenie nr 7/K/09[1]) organizuje kursy i przeprowadza egzaminy oraz wydaje świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych także w KIELCACH.

Miło nam poinformować, że Ośrodek Doskonalenia Kadr Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT (na mocy podpisanej umowy o współpracy z NOT FSNT Radą w Kielcach), zarejestrowany w Biurze Edukacji m.st. Warszawy pod nr 983 K (Zaświadczenie nr 7/K/09[1]) organizuje kursy i przeprowadza egzaminy oraz wydaje świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych także w KIELCACH.