Ośrodek Kształcenia Ustawicznego NOT Kielce

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kielcach jest specjalistyczną placówką zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji inżynierów i techników poprzez organizowanie i prowadzenia kursów i szkoleń. Z biegiem lat Ośrodek poszerzył swoją ofertę szkoleniową tak, aby mogła być adresowana do innych grup zawodowych.

Na bieżąco aktualizowana wiedza z różnych dziedzin jest w dzisiejszych czasach koniecznością zarówno dla pracowników, kadry zarządzającej jak i zarządów przedsiębiorstw. Aktualna oferta szkoleniowa realizowana przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego NOT w Kielcach jest stale wzbogacana o nowe tematy z różnych dziedzin, mające odzwierciedlenie w często zmieniających się przepisach prawa oraz dostosowana do wymagań pracodawców.Wysoką jakość kształcenia zapewnia kadra wykładowców i instruktorów. Prowadzenie zajęć powierza się wyłącznie wykwalifikowanej kadrze rekrutującej się z doświadczonych specjalistów z wymaganymi uprawnieniami.  Obecnie prowadzimy zapisy na następujące szkolenia:

 • SZKOLENIA I EGZAMINY NA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE, ENERGETYCZNE I GAZOWE
 • DWUDNIOWE WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - z uwzględnieniem zmian nowelizacyjnych Prawa zamówień publicznych,
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z obowiązującymi zmianami,
 • PRAWA, OCHRONA I SPOSÓB POSTĘPOWANIA PERSONELU MEDYCZNEGO WOBEC AGRESYWNEGO ZACHOWANIA PACJENTA,
 • KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA FIZJOTERAPEUTÓW,
 • KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH
 • OCHRONA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I DANYCH OSOBOWYCH w działalności leczniczej
 • ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
 • ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI AKTOWEJ I TECHNICZNEJ
 • NOWE ROZWIĄZANIA W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UE I W POLSCE
 • SEKRETARIAT W OŚWIACIE

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zrzeszone w Naczelnej Organizacji Technicznej prowadzą następujące szkolenia:

 • SZKOLENIA I EGZAMINY NA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE, ENERGETYCZNE I GAZOWE
 • Operator wózków widłowych z napędem silnikowym
 • Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby BHP
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie okresowe dla służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 • Szkolenia BHP dla pozostałych grup zawodowych
 • Szkolenia BHP i p.poż. dla kierownictwa i dozoru technicznego oraz pracowników ruchu i obsługi zakładów górnictwa odkrywkowego
 • Strzałowy w zakładach górnictwa odkrywkowego
 • Wydawca MW
 • Technik/sztygar strzałowy/, kierownik strzelania długimi otworami
 • Maszynista wiertniczy - wiercenia otworów strzałowych w zakładach górnictwa odkrywkowego
 • Mechanik - maszynista wiertni - dla zakładów górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych oraz robót poszukiwawczych i hydrogeologicznych
 • Kursy przygotowawcze do egzaminu na stanowisko mistrza w zawodzie:
  - górnictwo odkrywkowe
  - wiertnictwo
  - obsługi maszyn i urządzeń przeróbczych kopalin
 • Kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane
 • Kursy na uprawnienia SEP
Więcej w tej kategorii: Referencje »