LAUREACI XLV OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

 

 

Po raz pierwszy raz Olimpiadę Wiedzy Technicznej rozegrano w roku szkolnym 1974/1975. W kończącej się uroczystym podsumowaniem 11 maja w Warszawskim Domu Technika NOT 45 edycji OWT wzięło udział – przystępując w październiku ubr. do zawodów szkolnych - 7 312 uczniów z 398 szkół ponadpodstawowych.

W zawodach finałowych uczestniczyło 64 finalistów, z których Komitet Główny wyłonił 24 laureatów. Otrzymali oni kolejne, przyznawane od 1974 r. numery zaczynające się od liczby 905.
 
W bieżącym roku nasze województwo może się pochwalić dwójką finalistów. W grupie mechaniczno-budowlanej sukces odniosło dwóch uczniów LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach: Paweł JACAK - II miejsce oraz Karol Zagródka - X miejsce. Laureatom serdecznie gratulujemy.
 
Cele jakie postawiono przed Olimpiadą pozostały niezmienne do dziś. Przyjęto też założenie, że kandydat do Olimpiady, interesujący się określoną dziedziną techniki, musi posiadać wiadomości wykraczające poza program szkolny. Formuła, jaką nadano pierwszym edycjom OWT, praktycznie nie zmieniła się do dzisiaj. Obecnie jest bardziej olimpiadą interdyscyplinarną niż zawodową, przeznaczoną dla uczniów szkół technicznych i liceów ogólnokształcących, rozgrywaną w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.
 
W uroczystości oprócz laureatów, ich opiekunów oraz rodziców, uczestniczyli prof. Stefan Góralczyk - wiceprezes FSNT-NOT, pani dyrektor Edyta Dendy-Siwek - Przedstawiciel Prezes Urzędu Patentowego RP, mgr inż. Magdalena Polak –zastępca dyrektora ds. kształcenia zawodowego najlepszej w Polsce w rankingu Perspektyw szkoły technicznej - Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie, mgr inż. Magdalena Borek-Daruk - członek Zarządu Wydawnictwa SIGMA – NOT. Oczywiście obecny był także Przewodniczący OWT - prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prorektor Politechniki Warszawskiej.
 

Więcej o OWT na stronie www.owt.edu.pl

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

 

Wiadomość za enot.pl


Drukuj   E-mail