XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ - rok szkolny 2020/2021

    

 

 

 

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice, rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd. Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

LAUREACI XLV OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

Po raz pierwszy raz Olimpiadę Wiedzy Technicznej rozegrano w roku szkolnym 1974/1975. W kończącej się uroczystym podsumowaniem 11 maja w Warszawskim Domu Technika NOT 45 edycji OWT wzięło udział – przystępując w październiku ubr. do zawodów szkolnych - 7 312 uczniów z 398 szkół ponadpodstawowych.