Władze

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Rady FSNT-NOT w Kielcach w dniu 8 listopada 2016 r. dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2020.

Zarząd NOT FSNT Rady w Kielcach

 • Prezes Zarządu - mgr inż. Alfred Zgoda (PZITS)
 • Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Marek Pasternak (WOTiW)
 • Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Andrzej Siewior (SITPoż.)
 • Członek Zarządu - mgr inż. Jerzy Barański (SGP)
 • Członek Zarządu - mgr inż. Zygmunt Zimny (SEP)

Komisja Rewizyjna NOT FSNT Rady w Kielcach

 • Przewodnicząca - mgr inż. Teresa Wysocka ( SITPSpoż.)
 • Członek - mgr inż. Stanisław Olchawa (SITG)
 • Członek - mgr inż. Ryszard Piotrowski (PZITB)

Delegat do Rady Krajowej FSNT-NOT

 • mgr inż. Alfred Zgoda (PZITS)

Z-ca Delegata do Rady Krajowej FSNT-NOT

 • mgr inż. Marek Pasternak (WOTiW)

Dyrektor Biura

 • mgr Małgorzata Kopacz

Więcej w tej kategorii: « Historia FSNT Kielce Stowarzyszenia »