Stowarzyszenia

 

PZITB Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50 pok. 402 (IV piętro)
tel. 41 344 9061 w. 110
www.pzitb.kielce.pl

SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50 pok. 205 (II piętro)
tel. 41 343 18 74, 41 344 90 61 w. 115
www.sep.kielce.pl 

 

SGP Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50
tel. 41 344 90 61
www.sgp.geodezja.org.pl

 

SITG Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa 
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50 pok. 301 (III piętro)
tel. 41 343 16 00, 41 344 90 61 w. 113
www.sitgkielce.pl

  SITPH Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
27-400 Ostrowiec, ul. Samsonowicza 2
tel. 41 249 23 50
 

SITK Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50 (I piętro)
tel. 41 344 95 84, 41 344 90 61 w. 117, 118
www.sitkkielce.neostrada.pl

 

SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50 pok. 206 (II piętro)
tel. 41 344 33 07, 41 344 90 61 w. 122
www.odkirsimp.pl

  SITR Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Modliszewice k/Końskich
tel. 41 372 22 84, 41 372 22 85
  PZITS Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50 pok. 403 (IV piętro)
tel. 41 344 90 61 w. 126
www.pzitskielce.pl
  SITSpoż. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Spożywców
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50 
tel. 41 344 90 61
  SITWM Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracji
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. 41 334 00 99

SITP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81
tel. 41 36-53-204
www.straz.kielce.pl/sitp

Wojewódzki Ośrodek Techniki i Wynalazczości
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50 pok. 404 (III p.)
tel./fax 41 344 67 51, 606 433 680
Więcej w tej kategorii: « Władze