Egzaminy na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe

Terminy egzaminów

Egzaminy przeprowadzane są dwa razy w miesiącu (czwartki - patrz lista poniżej) od godz. 17 oraz bezpośrednio po szkoleniach (soboty). Dla firm terminy i miejsce egzaminu - do uzgodnienia (egzamin możemy przeprowadzić we wskazanym przez Klienta miejscu).

Najbliższe terminy egzaminów:


PAŹDZIERNIK: 14.10 – czwartek, 23.10 – sobota, 28.10 – czwartek
LISTOPAD: 04.11 – czwartek, 20.11 – sobota, 25.11 – czwartek
GRUDZIEŃ: 02.12 – czwartek, 11.12 – sobota, 16.12 – czwartek, 30.12 - czwartek

 

Jak zapisać się na egzamin
 1. Wybierz odpowiedni formularz wniosku o sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych (formularze znajdziesz poniżej).
 2. Formularz możesz wypełnić bezpośrednio na naszej stronie lub pobrać plik pdf, który po wydrukowaniu i ręcznym wypełnieniu należy odesłać w postaci elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z wersji elektronicznych prosimy o kontakt telefoniczy tel. 517 875 094 lub zapraszamy do naszej siedziby w Kielcach, ul. Sienkiewicza 48/50 (budynek NOT), 3 piętro, pok. 303, gdzie można bezpośrednio i szybko załatwić wszystkie formalności związane z egzaminem.
 3. Jeśli wypełniasz formularz online - potwierdź jego wysłanie poprzez kliknięcie w link przesłany na Twój adres e-mail.
 4. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej w celu potwierdzenia terminu egzaminu oraz sposobu jego przeprowadzenia (w siedzibie NOT Kielce lub zdalnie).
 5. Jeśli zdecydujesz się na egzamin w wersji zdalnej, na podany w procesie rejestracji email otrzymasz instrukcję jak krok po kroku przygotować Twój komputer do przeprowadzenia egzaminu. Cały proces jest bardzo prosty, jednak w przypadku kłopotów zapewniamy wsparcie techniczne (telefoniczne i zdalne).

Opłatę za egzamin w kwocie 280 zł nalezy uiścić przed egzaminem na rachunek ING Bank Śląski 88 1050 1416 1000 0090 3180 1500. W tytule prosimy wpisać "Opłata za egzamin kwalifikacyjny, Twoje imię i nazwisko". Potwierdzenie wpłaty prosimy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagania

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych powinny wykazać się na egzaminie wiedzą w zakresie:

Na stanowisku DOZORU

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.

Na stanowisku EKSPLOATACJI

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
Wnioski online
WNIOSEK O SPRAWDZANIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH D1
Nieprawidłowe dane

I. Dane osobowe

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

II. Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień

GRUPA 1.  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

Nieprawidłowe dane
Zakres wnioskowanych uprawnień kwalifikacyjnych na zajmowanym stanowisku:  DOZORU
Nieprawidłowe dane

III. Wnioskuję o wydanie uprawnień kwalifikacyjnych z terminem ich ważności do:


Nieprawidłowe dane

bezterminowo - dotyczy osób zajmujących się dozorem sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych, świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców dużych (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),

z terminem ważności 5 lat - dotyczy osób zajmujących się dozorem sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych, świadczących usługi na rzecz konsumentów (w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny) oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Wyjaśnienie :

- Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

- Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych :

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro.

- Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych :

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 10 milionów euro.

- Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych :

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 43 milionów euro.

- Za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych przekroczył limity definiujące przedsiębiorcę średniego.

Wnioski do pobrania (pdf)
Image

Wniosek D1

Image

Wniosek D2

Image

Wniosek D3

Image

Wniosek E1

Image

Wniosek E2

Image

Wniosek E3

Drukuj