wtorek, 12 czerwiec 2018 18:32

JAK ZAGOSPODAROWAĆ ODPADY ?

Wyjątkowo aktualna była tematyka XV Forum Inżynierskiego, które pod hasłem „Technika w recyklingu” odbyło się 5 czerwca br. podczas targów Innowacje – Technologia – Maszyny w Poznaniu.

Tegoroczne Forum odbyło się po raz 15, zgodnie z Uchwałą XXIII Kongresu Techników Polskich z 2002 r. Celem XV Forum było pokazanie praktycznych działań w zagospodarowaniu odpadów w polskiej gospodarce. Podczas trzech sesji panelowych zostały zaprezentowane innowacyjne technologie recyklingu, pozwalające na efektywne odzyskiwanie surowców i materiałów do ponownego ich wykorzystania, a także skuteczna współpraca polskich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi w tej dziedzinie. Zostały także przedstawione nowe wyzwania dla polskiej gospodarki i nauki, wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz dyrektyw Unii Europejskiej.

Patronat nad XV Forum objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan.

Uczestników Forum powitała Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT. Jako gospodarz miejsca i współorganizator wydarzenia wystąpił Przemysław Trawa – prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wystąpienie wprowadzające do tematyki tegorocznego Forum wygłosił Stefan Góralczyk – wiceprezes FSNT-NOT.

Następnie, odbyły się trzy sesje panelowe. Pierwszy panel nosił tytuł „Praktyczne Doświadczenia Recyklingu”. Najpierw  Katarzyna Błachowicz - Wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system Sp. z o. o. zaprezentowała funkcjonowanie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Następnie swoje firmy i ich działalność przedstawili: Kamil Saługa ze spółki Unimetal Recykling, która zajmuje się odzyskiem metali szlachetnych z katalizatorów;  Przemysław Zaprzalski - Dyrektor ds. Rozwoju RECYKL Organizacja Odzysku S.A., który pokazał wartość dodaną w przetwórstwie gumy z recyklingu opon i Bartosz Kubicki - Prezes Zarządu spółki Elektrorecykling - recykling małego AGD.

Kolejny panel „Nowoczesne Technologie w Recyklingu” dotyczył współpracy nauki z przemysłem. W jego ramach przedstawiciele Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprezentowali: Danuta Kukielska - wytwarzanie lekkich kruszyw sztucznych z wykorzystaniem odpadów komunalnych; Jarosław Stankiewicz - technologie bezodpadowego zagospodarowania Surowców skalnych, w szczególności frakcji trudno zbywalnych; Leszek Majewski - termoizolacyjne zaprawy tynkarskie wykorzystujące Surowce wtórne, w tym otrzymywane w procesach recyklingu.

W tym panelu dostępne techniki przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych zawierających SZWO i F-GAZY zaprezentował Robert Wawrzonek - Członek Zarządu spółki  REMONDIS Electrorecycling, a Andrzej Kopeć - Prezes Zarządu spółki Feniks Recykling - innowacyjne podejście do odpadów oraz produktów (odpady jako zasoby).

W trzecim panelu pn. „Źródła i formy wsparcia badań i rozwoju nowoczesnych technologii recyklingu” (środki wsparcia na dalsze badania naukowe i wdrożenia nowoczesnych technologii, metod i systemów, prowadzących do gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) omówiła Katarzyna Kamińska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Adrianna Pawlik z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerami XV Forum były: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wsparcie merytoryczne zapewniły: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Krajowa Izba Gospodarcza, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Terenowa Jednostka Organizacyjna FSNT-NOT Poznań oraz firmy przemysłowe, których przedstawiciele wystąpili w sesjach panelowych.

Forum zgromadziło ok. 160 uczestników. Byli to przedsiębiorcy i menadżerowie polskich firm przemysłowych oraz przedstawiciele jednostek naukowych i uczelni technicznych oraz dyrektorzy i przedstawiciele Instytutów Badawczych, a także reprezentanci stowarzyszeń skupionych w FSNT-NOT i delegaci z Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT. Tradycyjnie, uczestnicy Forum otrzymali bilet wstępu na Targi ITM.

 

Wiadomość za enot.pl