czwartek, 25 listopad 2021 12:17

EKSPERT NOT - potwierdzenie wysokich kwalifikacji

Tytuł „EKSPERT NOT" stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji: wiedzy, umiejętności kompetencji społecznych w dziedzinie nauk technicznych lub rolniczych, leśnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i nauk ekonomicznych, zwanych dalej jako określone dziedziny nauki.

Tytuł ten nadaje Zarząd Główny FSNT-NOT (zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Krajową) osobom mającym wysoką wiedzę, potwierdzoną stopniem bądź tytułem naukowym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe i udział w realizacji lub ocenie projektów badawczo-rozwojowych albo wdrożeniowych, a także uzyskane w różnych formach nowe, dodatkowe kompetencje.

 

Ekspert NOT - Regulamin.pdf
Ekspert NOT - Uchwała.pdf
KARTA ZGŁOSZENIA o nadawanie tytułu EKSPERT NOT

 

 

 

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 25 listopad 2021 12:33