piątek, 14 wrzesień 2018 12:13

„MŁODY INNOWATOR” - edycja 2018/2019

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych (kl. III) i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Od lat Ministerstwo Edukacji Narodowej, docenia naszą inicjatywę, która rozwija twórcze myślenie i zaszczepia innowacyjne postawy wśród dzieci i młodzieży. Wyrazem tego było zorganizowanie, już po raz drugi gali finałowej konkursu w siedzibie Ministerstwa, jak również udzielenie przez Minister Edukacji patronatu.

Konkurs jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Towarzystwo Kultury Technicznej pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Jego celem jest inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczy pracy zespołowej – wspólnego realizowania zadań, organizacji i odpowiedzialności. Pobudza dzieci i młodzież do innowacyjnego myślenia oraz prowadzi do umiejętności rozwiązywania problemów. Pracą dzieci w ramach konkursu może kierować każdy nauczyciel, niezależnie od nauczanego przedmiotu, a jego uczestnikami mogą być uczniowie jednej lub kilku klas.

Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na:

  • poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, ładniej;
  • zbieraniu informacji – jak można to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami, w jakiej kolejności;
  • wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety;
  • przygotowywaniu prezentacji i przedstawieniu swojej pracy na forum klasy, szkoły.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami najnowszej edycji konkursu TUTAJ.

Ostatnio zmieniany piątek, 05 październik 2018 08:27