Naczelna Organizacja Techniczna w Kielcach - Nowa Inwestycja, Nowe Możliwości.

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Kielcach, która działa nieprzerwanie od 1949 roku i jest jednym z 44 oddziałów Naczelnej Organizacji Technicznej działającej w Polsce nieprzerwanie pod tą nazwą od 1945 roku., ma zaszczyt ogłosić premierę wideo testimonialu, który przyczyni się do dalszego rozwoju naszej organizacji w regionie.

Od 1999 roku NOT pełni znaczącą rolę w rozwoju technicznym regionu świętokrzyskiego. Ta rola została wzmocniona dzięki istotnej inwestycji od Telecom Infrastructure Partners (TIP). TIP jest globalnym liderem w inwestycjach w infrastrukturę telekomunikacyjną i cyfrową, specjalizującym się w innowacyjnych rozwiązaniach dla właścicieli nieruchomości. Inwestycja, w formie bezzwrotnych i nieoprocentowanych środków finansowych, wynika ze współpracy z funduszami inwestycyjnymi, takimi jak SwissLife Property Managers i InfraBridge, głównymi udziałowcami TIP.

„Inwestycja TIP w NOT Kielce to kamień milowy dla naszej organizacji. Dzięki tym środkom możemy kontynuować i rozwijać naszą misję wspierania polskiej techniki, edukacji i innowacji,” powiedziała Aleksandra Rogowska, Vice President and General Manager Poland. „Jestem przekonana, że ta współpraca przyniesie długoterminowe korzyści dla całego środowiska technicznego w Polsce.”

W materiale wideo Prezes Alfred Zgoda mówi o znaczeniu uzyskanego wsparcia oraz jego wpływie na działalność całej organizacji. Film podkreśla partnerstwo TIP i NOT Kielce, ukazując korzyści wynikające z tego innowacyjnego rozwiązania. Dzięki tej współpracy NOT Kielce będzie mógł rozwijać swoje projekty, uzyskując być może potężniejsze środki w przyszłości.

„Środki finansowe otrzymane od TIP są kluczowe dla naszych przyszłych działań. Umożliwią nam nie tylko kontynuację bieżących projektów, ale także inicjowanie nowych przedsięwzięć, na które bez tego wsparcia nie moglibyśmy sobie pozwolić ” powiedział Alfred Zgoda Prezes NOT FSNT Rady w Kielcach.

 

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT) wspiera rozwój nauki, techniki, edukacji i innowacji w Polsce. Od 2009 roku Prezesem NOT FSNT Rady w Kielcach jest Alfred Zgoda.

Dzięki wsparciu finansowemu od TIP, Rada NOT w Kielcach może przystąpić do realizacji projektów modernizacyjnych i inwestycyjnych Domu Technika, służącego wielu lokalnym stowarzyszeniom naukowo-technicznym. Współpraca z TIP pozwala kontynuować misję NOT wspierania rozwoju technicznego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz kraju.

 

TELECOM - zobacz więcej >